Vågemot
miniforlag

Vågemot miniforlags utgivelser: Her finner du sjeldne beretninger fra polaregnene om og av ishavsskippere, fangstmenn og forskere. De fleste utgivelsene er dagbøker. Tekstene er ikke redigert med henblikk på utgivelse fra overvintringsmennenes side, og de taler for seg selv. Alle utgivelsene er trykt i hefteformat.

Hefter man kan bestille

Svalbardminner
Sydpol-serien
Ferder
Grønland-serien
Finnmarks-serien
English Editions
Ishavsfolk og ferder

På denne siden finner du sjeldne beretninger fra polaregnene. Tekstene er ellers vanskelig tilgjengelige - de finnes som original i gamle aviser, tidsskrifter og arkiver, men gjøres her tilgjengelig for en videre krets. Tekstene på siden har den samme språkdrakten som originalmanuskriptet.

HyperCounterAdresse: Århusveien 231, 3721 Skien
Hjemmeside: http://polarlitteratur.com - E-post: hana3@online.no
Copyright 20©00 Sende epost til Vågemot miniforlagVågemot miniforlag