Ishavsfolk og ferder

På denne siden finner du sjeldne beretninger fra polaregnene. Tekstene er ellers vanskelig tilgjengelige – de finnes som original i gamle aviser, tidsskrifter og arkiver, men gjøres her tilgjengelig for en videre krets. Tekstene på siden har den samme språkdrakten som originalmanuskriptet.

Minner fra polaregnene

 • Et minne fra en isbjørnjakt (K.G. i Nordlys 10/8 –1955)
 • På tokt med bergmesterskøyta (Karl Robert Ertsaas i Lofotposten 16/12-1954)
 • Liv og død i polarnatten (Erling Aarebukt i Nordlys 14/3 -1936)
 • Passasjertransporten på Svarbardbåtene har undergått store forandringer (Ske i Lofotposten 3/9 -1955)
 • Overvintring (Telemark Arbeiderblad 6/10-1930)
 • Spitsbergens oppdagelse (Fritjof Nansen)
 • Om oppdagelsen av Svalbard (Gunnar Isachsen)
 • Om Spitsbergens kolonisation i ældre tider (Hans L. Norberg)
 • De svenske forskningsfærder til Spitsbergen (Jens Holmboe)
 • Bilder fra Gunnar Isachsens Spitsbergen-ekspedisjon 1909-1910
 • En Ishavsskandale (Tromsø 20. september 1928) (O.J. Willoch)
 • En tragedie på Spitsbergen (Aftenposten)
 • En Overvintring på Beeren Eiland (Spitsbergen Gazette)
 • Ludvig Sørensen - Svalbards store hundekjører (Knut Sääv i Vi Menn)
 • Fire nederlendere utførte en bragd ved å krysse Spitsbergen til fots (Fred van Olpen)
 • Mr. Leigh Smiths to Togter til Franz Josefs Land 1880 og 1881 (Alle Lande)
 • Fangstmannsliv i Mushamna 1992-93 (JarleVadder)
 • Fangstmennene i Dunder Bay (Werner Werenskiold)
 • Fangstmann og gårdbruker - Erling Enoksen (Bjarne H. Brobakk)
 • Helfrid Nøis - den store fangstmanns enke (Helge Rabben)
 • Om det af Capt. Carlsen gjorte Fund i Ishavn på Novaja Semlja (Finmark Posten)
 • William Barentz dagbok (Fred G. Olsen)
 • En Overvintring på Axeløya 1902-03 (Knud N. Russeltvedt)
 • Den første kvinne som overvintret på Spitsbergen (Tromsø)
 • Kvinnen som bjørneskytter (Sally Larsen Kræmer)
 • Leonie d’Aunet – den første kvinne på Spitsbergen og hennes reiseskildringer (A. B. Wessel)
 • Gullgruva i Bellsund (Carl S. Sæther )
 • Ernest Mansfield (Carl S. Sæther)
 • Spitsbergens indfødte (Arne Staxrud)
 • Om interessante funn på Jan Mayen og Spitsbergen (Tromsø 5/9-36)
 • Den første norske fangstmann til Svalbard (Anna Buck Stadheim)
 • Arne Olsens dramatiske død (Pastor S. Storaker)
 • Noen ord om den første ishavsfangsten fra Hammerfest (Prost Sivertsen )
 • En sørgelig julehelg på Svalbard (E. L.)
 • Hvalfangeren og hasselnødden (Ingerid Lütken )
 • Opsynet i Ishavet for 100 år siden (Aftenposten 29/5-1922)
 • Reindrift på Spitsbergen (Nils Johansen)
 • En Fangstur til Ishavet (Kaptein Eldes)
 • Jægerliv (Ludvig Lumholtz)
 • The settlements and huts of Svalbard (Anders K. Orwin)
 • En fangsthytte på 80 grader nord (Magasinet for Alle nr 35. 1967 av B.S.N.)
 • Fangstmann Thomas Larsen (Magasinet for Alle nr. 37 1964 av BSN)
 • Korset i Skansbukta (Magasinet for Alle nr. 38 1967 av B.S.N.)
 • Isfjord fyr og radiostasjon, Svalbard (Anders K. Okvin)
 • Russisk Spitsbergfangst 1797–1852 (Tromsø Stiftstidende 3/11-1898)
 • Farlig møte med isbjørn (Victor Heften)
 • Fra Advent Bay (Husmoderen 1906)
 • Ishavsfangst – fangstnæring (Adolf Hoel)
 • Fra verdens nordligste postmand (Aftenposten 28/8-1897)
 • Chr. Schares overvintring 1833-34 (Aftenposten nr. 628 1897)
 • Spitsbergens overvintrere (Birger Jacobsen)
 • Spitsbergen-vise (Andøya Avis 24/8-1928)
 • Det første Spitsbergentelegram (Tidens Tegn 25/11-1911)
 • Russland og Tyskland i Ishavet (24/6-1899)
 • Hvem skal ha eiendomsretten til Jan Mayen? (Birger Jacobsen)
 • Da Rudolf Svendsen skulle erobre Frans Josefs land i 1929 (Odd Gjerstad)
 • Wanny Woldstad - den første kvinnelige "fangstmann"
 • Den første bestigningen av Beerenbergkrateret på Jan Mayen
 • Navnene på de som omkom i Kings Bay-ulykken den 5. november 1962
 • Spitsbergenekspeditionen 1907 (Gunnar Isachsen)
 • En sommer i det høye nord (Arthur Omre)
 • Russernes polarferder (Admiral Makarow)
 • Ishavskutterne erstatter Hurtigruta på Finmarken under krigen (Magasinet for Alle 46/1962)
 • "Miss Nordpol" - og andre kvinner i Arktisk (Tromsø 7/8-1931)
 • Frans Josefs land (Gunnar Horn)
 • En fortegnelse over de forulykkede ved gruveulykken i Advent Bay 2. januar 1920
 • En fortegnelse over de omkomne ved gruveulykken i Ny-Ålesund 19. mars 1954
 • Svalbard - Spitsbergen. Forslag til navn for Norges nye besiddere i Nordishavet (Adolf Hoel)
 • Ishavsfangst. Nogen av pionerene i en bedrift, som snart er en saga blot (Gunnar Isachsen)
 • Spitsbergentraktatens undertegnelse (Aftenposten 10/2-1920)
 • Spitsbergmennene. Minister Wedel Jarlsberg og hans hjelpere (Aftenposten 10/2-1920)
 • Brev fra Spitsbergen 1 (Gunnar Isachsen)
 • Norges interessen på Spitsbergen contra utlandets (Aftenposten 1/11-1920)
 • Spitsbergen og dets rigdommer. Fremmede selskabers virksomhed der oppe (Aftenposten 1/11-1920)
 • Gunnar Isachsen (Johan Braastad)
 • Adolf Hoel (Werner Wernerskiold)
 • Hanna Resvoll Holmsen (Ove Arbo Hoeg)
 • Arve Staxrud (Adolf Hoel)
 • Gunnar Holmsen (Jacob Schetelig)
 • De siste spor efter russernes Spitsbergliv (Birger Jacobsen)
 • På besøk i Store Norske's kullgrube i Longyearbyen (D. Ørbeck-Legreid)
 • Kullkrisen i Norge - vort brændelsproblem (Gunnar Isachsen)
 • Den første brudevielsen. Pastor J. Kruse forteller (Harstad Tidende 8/11-1940)
 • Spekkfingeren- alle fangstfolks skrekk, og dens nifse hemmelighet (Trygve Hjorth-Johannesen)
 • Skjørbuk (Johan Giæver)
 • Hilmar Nøis - storjegeren fra Svarbard (Jostein Nyhamar)
 • De første fotografier av Spitsbergen fra luften (Aftenposten 24/10-1923)
 • Norges interesser i de artiske strøk (Adolf Hoel)
 • Finansdepartementet reduserer dosent Adolf Holes lønn med 20 prosent (Aftenposten okt 1920)
 • Spitsbergen - ekspedisjonen 1923. Et intervju med Adolf Holel (Aftenposten 12/9-1923)
 • Sysselmann Wolmer Marlow forteller om sin embedssesong 1935-36 (D. Ørbeck-Legreid)
 • Fjortende julibreen på Svalbard bringer overraskelser
 • Jan Strijbos ishavseventyr (Aftenposten 5/8-1935)
 • Den nye sysselmannen Wolmer Tyche Marlow uttaler seg til Aftenposten (Aftenposten 3/9-1935)
 • Under norske flagg i de polare egne (Bergens Tidende 15/5-1929)
 • Svalbard deles inndeles i fangstdistrikter (Bergens Tidende 23/11-1934)
 • Sysselmann Helge Ingstad forteller om sitt første år på Svalbard (Bernens Tidende 28/7-1934)
 • Svalbardsbefolkning tvangsevakueres (Fritt Folk 23/2-1942)
 • Maskusoksene har det godt på Svalbard
 • Et intervju med syssemann Helge Ingsatd sommeren 1935 (Aftenposten 25/7-1935)
 • På isbjørnjakt med pil og bue (Wallace Taber)
 • Er Svalbard i ferd med å miste sitt arktiske klima? (Nordlys 26/8-1947)
 • Fangstmann Karl Bengtsson forteller fra overvintringene 1933-34 (Hålogaland 21/9-1934)
 • Fikk Svalbard ved Herbert Hoover innflytelse? (Mogenbladet september 1929)
 • Verdens nordligste lekestue (Tidens Tegn 3/4-1029)
 • Med postflyet til Svalbard våren 1958 (Aktuell nr. 14 1958)
 • Prövens färd i Murmanska hafvet sommaren 1882 (J.N. Isaksen)
 • Isak Nils Isaksens Ishavsfärd 1884 (Ymer 1884)
 • Magnus Arnesens Ishavsfärd 1884 (Ymer 1884)
 • Från Gyda-viken till Obdorsk (M.E. Arnesen)
 • A Woman's Winter on Spitsbergen (Martha Phillips Gilson)
 • Adolf Hoels oppgjør med landsmenn (Johan Hagerup Nordlys 21/1-1952)
 • Svalbardveteran Hilmar Nøis (Intervju april 1951)
 • Hilmar Nøis forteller om fangstliv i 54 år (Aftensposten 14/9-1963)
 • Når bjørnen er skoten (Eilert Kvernes 1970)
 • Den hyggeligste jul i fangshytta på Kapp Wijk (Nordlys 22/12-1953)
 • Da Bernt Mangham ville skyte streikekomiteen (Nordlys 4/1-1952)
 • Jacob Walsøe som fann opp granatharpunen (Nordlys 30/5-1953)
 • Fangstveteran Reinhard Didriksen fyller 80 år (Nordlys 7/11-1953)
 • Sigurd Storstad 50 år (Nordlys 24/3-1950)
 • Sigurd Storstad forteller om da Lars Hansen ble forfatter (Tromsø 7/7-1975)
 • Ishavnsskipper Nils Vollan 80 år (Tromsø 28/7-1975)
 • Radiotelegrafist Andreas Andersen forteller om sine opplevelser i Green Harbour (Hålogaland Avis 8/1-1931)
 • Fangstmann Arthur Oxaas (Tromsø 31/3-1951)
 • Arthus Oxaas død (Nordlys 25/1-1974)
 • Da Gustav Lindquist skulle bli hyrt med nord-polsfareren Nobile (Tromsø 17/2-1951)
 • Fangstfolk mer intelligente enn folk flest (Nordlys 24/8-1950)
 • London ved verdens ende (Nordlys 6/12-1952)
 • Svalbardmørke (Magasinet for alle 39/1963)
 • Nonnen (Sigfred Kristoffersen i Sp. 24/1968)
 • Olsensynken - en forklaring på navnet (Bergens Tidende 1/11-1927)
 • Arthur Oxaas. Svalbard var min verden (Nordlys 26/11-1955)
 • Pelsjegeren Paul Adams (S.P. 11/1958)
 • Angel Halvorsen - to Spitsbergentopper er oppkalt etter ham (S.P. 19/1967)
 • Tvisten mellom Sigurd Storstad og Lars Hansen (Nordlys 6/7-1935)
 • Postflyet til Svalbard (Evald Nilsen)
 • Svalbard Radio (Aslak Forberg)
 • To glemte graver på Camp Smith på Svalbard (Nordlys 7/8-1958)
 • Befrielsen av Longyearbyen juli 1942 (E. Ullring)
 • Tromsø som utgangspunkt for arktiske ekspedisjoner (Adolf Hoel)
 • Da Svalbard ble norsk land - og noen betraktninger i forbindelse hermed (Adolf Hoel)
 • En merkelig tysk aksjon på Spitsbergen i 1933 (Adolf Hoel)
 • Hvorfra er Spitsbergenrenen kommet? (Adolf Hoel)
 • Finn og Halvard Devold (Tromsø 11/9-1931)
 • Helge Ingstad - en hardhaus av de sjeldne (Arne Kristensen)
 • Professor Harald Ulrik Sverdrup (John Giæver)
 • Polarforskeren Christian Leden (Morgenbladet 1923)
 • Blandt Canadas eskimoer (Christian Leden)
 • Hvem oppdaget Kong Karls land? (Hålogaland 12/8-1935)
 • Til Svalbard med åttring i 1839 (Hans Kr. Eriksen)
 • En samtale med gullgraveren Lafet Lindeberg (Elisabeth Meyer)
 • Fram-mannen Peder Henriksen død (Andøya Avis 7/6-1932)
 • Størker Størkersen - Trondenes mest berømte opdagelsesreisende hjemme igjen (Hålogaland 7/2-1921)
 • Beretningen om Leonhard Seppala og lederhunden Togo (Nordlys 27/5-1950)
 • Leonhard Seppala forteller om hunder og hundeliv (Svalbardposten nr. 13 og 14 1967)
 • En prat med hundekjøreren Leonhard Seppala (Polartidende nr.1 1950)
 • Nordmenns navn på en minnetavle i Canadas riksarkiv (Tidens Tegn 10/6-1926)
 • Georg Bjørness fyller 70 år (Nordlys 5/3-1956)
 • Georg Bjørnnes forteller om sin konferanse med Svalbardkontoret (Nordlys 27/12-1930)
 • Georg Bjørnnes forteller om livet på Svalbard (Nordlys 27/7-1932)
 • Ingeniør Ludvik Varming (Edvar Welle-Strand)
 • Utdrag av Tromsø og omegns sjøfartshistorie (Tromsø Skipperforening 1929)
 • Fire år i vildmarken bare henvist til sin egen færdighet og hårdførhet (Bergens Aftenblad 19/7-1930)
 • Ishavsfartøyer som drev fangst ved Grønland 1889-1921
 • John Hegness som underviste Amundsen, Wilkins og Eielson i hundekjøring (Adresseavisen 18/5-1929)
 • John Hegness mener utsiktene til å finne flyveren Carl Eielson er små (Adresseavisa 22/11-1929)
 • Nordmannen Carl J. Lomen har en hjord på 160000 dyr (Bergens Aftenblad 4/7-1929)
 • Arnold Undem forteller om Lomenfamiliens indsats i Alaska (Bergen Aftenblad 4/3-1930)
 • Russerne foreslår at ishavet oppdeles i sektorer mellom polarstatene (Bergen Tidende 27/10-1928)
 • Russerne annekterer Victoriaøya øst for Kvitøya (Bergen Aftenblad 15/9 og 17/9-1932)
 • Russernes okkupasjon fra Frans Josef Land et angrep på Norge (Adresseavien 13/8-1929)
 • Gunnar Horn fortæller om sine indtryk fra Bjørnøya. Svalbard og Frans Josef Land (Bergen Aftenblad 20/1-1929)
 • Fire år i vildmarken bare henvist til sin egen færdighet og hårdførhet. Helge Ingstad forteller om sine oplevelser i 1930 (Bergens Aftenblad 19/7-1930)
 • Da Helge Ingstad fant "den tapte Apache-indianerstammen". Et intervju med Helge Ingstad (Aftenposten 28/5 1938)
 • En pioner på Ishavet - Magnus Giæver beretter (Aftenposten 5.3 -1936)
 • Liv og virke på Bjørnøya. Hos meteorologer og en kjøttetende hest (Dominicus Ørbeck Legreid)
 • "Latham" var uskikket for ishavsferd (Odd Arnesen)
 • Polarflyveren Carl Ben Eielson. Små minner fra Svalbardoppholdet i 1930 (Aftenposten 29/8-1931)
 • En heltedåd som ble glemt (Vilhelm Bjørset)
 • Fredrik Rubach etter 20 vintre på Svalbard: Landet der oppe eier meg (K. Fjørtoft)
 • Et verdifullt dokument fra Fridtjof Nansen funnet på Frans Josefs Land i 1902 (Tidens Tegn 21/3-1931)
 • Norges røst i Ishavet feirer 25 år jubileum (Aftenposten 10/12-1936)
 • Spitsbergens første avis (Erland Scheen)
 • En ekspedisjon til de varme kildene i Bockfjorden (Odd Lønø)
 • Blir nordmenn verdenslevarandører av dobbeltspatt? Ishavsforfatteren Lars Hansens funn på Svalbard. (Tidens Tegn 11/11-1930)
 • Da Erling Strøm besteg Mount McKinley 1932 (Tidens Tegn 28/1-1933)
 • Jan Mayen - En gammel ishavsøy atter til Norge (Adresseavisen 11/5-1929)
 • Brødrene Larsens ekspedisjon til James Bay-distriktet (Nordisk Tidende for 13/9-1928)
 • Jeg møtte nordmenn (Peter Freuchen)
 • Mannen som ble det mektige Hudson Bay Companys farligste konkurrent (Hans Christian Høier)
 • Henry Rudi - handelsmann som dro mot nord og ble bjørnejeger (Aftenposten 7/7-1958)
 • Johan Koren (Kristian Koren)
 • De første Kautokeino-samene som reiste til Alaska (Nils Moksnes)
 • Nordhavn på Beeren-Eyland 1827 (Tidens Tegn 2/8-1935)
 • Ole Andreasen som gjør sitt land ære (Aftenposten 12/12-1916)
 • Et intervju med Søren Richter (Aftenposten 22/10-1966)
 • Bryllupsreise i isen (Tor Jacobsen)
 • Ole Jansen - en norsk fangstmann i Yukon (Nils Parling)
 • Om dyr og forskning på eksistensmulightens nordgrense (A. Barlaup)
 • Den første grav i Antarktisk. Utdrag av dagbøkene til Nicolai Hanson, som døde under den første Antarktiske-ekspedisjon (Vi Menn nr. 39 1963)
 • En menneskealder i villmarken (Erling Strøm)
 • Tron Gisnås forteller om trapperliv sør Store Slavesjø (M. Fønhus)
 • Bjørnøy-blakka (Vi Menn nr. 48 1967)
 • Martin Mehrens Ajungilak-minner (Vi Menn nr. 29 1962)
 • Den store bjørneskjelven. Ole Jansen forteller til Nils Parling (Vi Menn nr. 20 1963)
 • Rutefart i krigens Finnmark (Bjørn Storberget)
 • Oskar Horgen gullgraver og fangstmann (Gunnar Hagenlund)
 • Gruvearbeiderstreiken sommeren 1917. Da den norske marine ble sendt til Svalbard (Olav Haugen og Sverre Ljungblad)
 • Staten kjent uberettiget til enhver eiendomsrådighet over Birger Jacobsens okkuperte territorium på Jan Mayen (Aftenposten 3/5-1933)
 • Høyesterett tilkjenner Birger Jacobsen eiendomsrett til området på Jan Mayen (Norsk Retstidende 1933)
 • Isbjørn-natt (L. N. Sørensen)
 • Ikke gull alt som glimrer på Svalbard (Kåre Kleivan)
 • Arthur Eide - eskimopresten fra Tromsø (T. Lund)
 • Vintertrafikken på Svalbard. Hvad en gammel ishavsfarer mener om den (Fred Grønbæk Olsen)
 • I sitt 77. år og ennu i aktiv tjeneste som islos. Et intervju om litt av hvert med skipper Fredrik G. Olsen (Finnmarksposten 17/9-1931)
 • Ishavsskipperskipper Fredrik Grønbæk Olsen (Gunnar Isachsen)
 • Havnefogd Emil Ellefsen (Nordkapp 14/6-1931)
 • Ishavets to store høvedsmenn. Ingvald Svendsen og Johan P. K. Olsen (Tiden Tegn 24/7-1937)
 • Ishavsskipper Johan Peter Kornelius Olsen (Arbeidermagasinet nr. 29 1940)
 • Ishavsskipper Johan Odin Leonard Olsen (Anton Jacobsen)
 • Et møte med gullgraverne Anton Troseth og Olaf Furseth (Esther Treider)
 • Kathleen Rockwell - Yukons dronning og John Matson (John Madsen). Et intervju med Klondyke Kate i 1956 av Elisabeth Meyer (Magasinet for Alle nr. 14 1961)
 • Etter gull i Finnmark (Ivar Hauge)
 • Wien-brødrene - har skapt flyhistorie i Alaska (P. Baugstø)
 • Christian Krogh intervjuer Hjalmar Johansen (VG nr. 105 og nr. 300 1909)
 • Skituren Moskva-Oslo i 1927 (Vladimir Savin )
 • Leif Lundgård - han jobber nord for nordlyset (Kåre Prytz)
 • Nygift på Svalbard (Inger Bergset)
 • Postflyver Carl Eilsons opplevelse i Alaska. På villspor i luften (Morgenbladet 10/5-1924)
 • Gruvefolket på Svalbard i helg og virke. En samtale med ingeniør Lindholm (D. Ørbeck-Legreid)
 • Forberedelserne på Spitsbergen til Amundsen-Ellsworths polflyvning. Da plassen for luftskibshallen og fortøiningsmasten blev fundet (Premierløitnant John Høver)
 • Otto Sverdrups arbeide for å bevare "Fram" (Norges handels- og sjøfartstidende 23/12-1935)
 • Tre kilometer til dagslyset (Oddvar Stølen)
 • Hos Jonas Lied på Sølsnes Gård. Og med Fridtjof Nansen gjennom Karahavet (O. Berset)
 • Hos russerne i Barentsburg (Finn Rønne)
 • Operasjon isbjørn - et moderne polareventyr (Norsk Ukeblad 26. februar 1969)
 • Kristoffer Marø - isens Ulabrand har gått i land (O. Berset)
 • SOS Nobile (Helge Rabben )
 • Polarforskeren Ole Andreasen som gjør sitt land ære (Aftenposten 12/12-1916)
 • Ny norsk polarfærd under forberedelse Størker Størkersen vil med fire mand arbeide sig tvers over Polarbassinet med hunder (Morgenbladet 21/12-1925)
 • Våre falne - med tilknytning til Svalbard (Kilde: Våre falne 1-4)
 • Referat fra Hålogaland lagmannsretts behandling av "Isbjørn"-saken (Nordlys 6.11 - 14.11 1948)
 • Den brutale tortureringen av "Isbjørn"-folkene. Einar Amundsen forteller om sin skjebne (Tromsø 8/5-1947)
 • Den tyske presten - Paul Kaiser - forteller om de dødsdømtes siste timer (Nordlys 2/8-1948)
 • Julen kommer til gruvebyen (Peder Sefland)
 • "Scharnhorst"s besætning holdes fanget på "djævleøen". Rapporten fra "Veslekari"s kaptein og matroser spiller en stor rolle (Sigvard Abrahamsen)
 • Mot nord under russisk flagg (Olav Ottersen)
 • Han som kom til Skjervøy (Magasinet for alle nr. 34 1966)
 • Otto Sverdrup - den sidste av våre store polarforskere borte (Morgenbladet 27. november 1930)
 • Otto Sverdrup minnes. General Dietrichsons minne tale i Geografisk Selskap over den døde polarforsker (Morgenbladet 12/2 1931)
 • Da Otto Sverdrup skjøt sin første bjørn. En samtale med fylkesmand Guldahl om den døde polarforsker (Morgenbladet 29/11 1930)
 • Engelsk vurdering av Norges værvarslingstjeneste i de arktiske egne (Morgenbladet 4/1-1924)
 • Andrées skjæbne forutsagt av ishavsskipper Johan Posti (Morgenbladet 29/9-1930)
 • Den nye norske Spitsbergenexpedition (Tidens Tegn 22/5-1917)
 • Hvor lenge kan vi beholde Svalbard som norsk? Dosent Hoel ser mørkt på situasjonen (Lofotposten 25/8-1937)
 • Roald Amundsens eiendom overrekkes av minister Gade og kongen (Norges Handels- og sjøfartstidende 27/4-1935)
 • Roald Amundsens sidste vilje (Morgenbladet 26/8-1930)
 • For omkring hundrede år siden (Gunnar Isachsen)
 • Da "Fram" kom ut av polarisen. Et 40-års-minne (Sigurd Scott-Hansen)
 • "Gjøa"s siste fangstur (Johan Kristoffersen)
 • Husfliden har åpnet utsalg på Svalbard (Morgenbladet 6/8-1935)
 • Jakten efter "den tapte apachestamme" - en samtale med Helge Ingstad (Morgenbladet 15/10-1938)
 • Magda Foss - en kvinnelig overvintrer (Morgenbladet 23/2-1933)
 • Med Wustmann-ekspedisjonen blandt skoltelapper, syrjener og samojeder (Tromsø 27/8-1936)
 • Adolf Erik Nordenskiöld (Marcus Falk)
 • En føielig beretning om aktieselskapet og fangstfartøiet "Nordkap II" av Tromsø (Arthur Ratche)
 • Christoffer S. Martinsen - norsk-kanadisk pioner fyller 101 år (Knute Haddeland)
 • Tekster om og av Roald Amundsen

 • Jeg mener Latham sank nordvest for Bjørnøya (Ekhoff Solhaug i Aftenposten 8/12-1961)
 • «Latham» - dramaet utenfor Nord-Norge (J. Bruce i Lofotposten 113/6-1953)
 • Teltet og flaggene på Sydpolen (Trondhjems Adresseavis 10/6-1912)
 • Roald Amundsens vintertur over vidda (Fredrikstad Blad)
 • En påtænkt Undersøgelsesreise til den magnetiske Nordpol (Roald Amundsen)
 • Plan for en polarfærd 1910-1917 (Roald Amundsen)
 • Obersten (G. Wedel Jarlsberg i Aftenposten)
 • Det er kun ett sydpoltelt (Varden)
 • Hvordan jeg blev Amundsens ledsager (Lincoln Ellsworth)
 • På jagt efter den merkeligste land-bit på jorden (Roald Amundsen)
 • Jørgen Stubberud forteller om erobringen av Sydpolen (Jørgen Stubberud)
 • Sydpol-Stubberud. Den siste gjenlevende av Roald Amundsens atten menn. (Dagbladet)
 • Familiefaren Roald Amundsen (Willy Østberg)
 • Roald Amundsen var først over Nordpolen! (Vi Menn)
 • Hjalmar Johansen - helt, leder eller taper? (Rolf Albretsen, prosjektoppgave, pdf-format)
 • Vår ishavsflåte og selfangsten (Helmer Hansen)
 • Kaptein Helmer Hansen forteller om sin eventyrlige sledeferd 628 miles i vintermørket gjennom isørkenen (Aftenposten okt 1920)
 • Polfareren Helmer Hansen fyller 85 år (Arnulf Johnsen)
 • Helmer Hansen stjålne bagasje (Aftenposten 22/12-1920)
 • Flaskeseddel fra Amundsen? (Bergens Tidende 29/12-1928)
 • Byrd-folkene har fundet Amundsens depot ved Bettyfjeldene (Bergens Tidende 30/12-1929)
 • General Umberto Nobile egen beretning (Guiseppe Grazzini)
 • Roald Amundsen fraråder nordmænd å delta i Nobiles ekspedisjon (Bergens Tidende 21/12-1927)
 • Hvorledes Amundsen kan vite at han er på Nordpolen (Bergens Tidende 29/4-1925)
 • Da "Gjøa" dro på Ishavet med Roald Amundsen om bord (Tromsø 17/3-1951)
 • Oluf Melkild som laget rattet til "Gjøa" minnes de gode gamle dager (Tromsø 18/10-1952)
 • Gjennom Nordøstpassasjen med Roald Amundsen ble en ekspedisjon Emanuel Tønnesen aldri glemmer (Knut Sääv 1966)
 • Fritz G. Zappfe - et minneord (Nordlys 4/7-1956)
 • Sydpolfareren Ludvig Anton Hansen - et minneord (Nordlys 25/5-1955)
 • Hva Nobile sa om Roald Amundsen før "Italia"-katastrofen - og etter (Nordlys 28/7-28)
 • Roald Amundsens siste ferd - "Latham"-ferden (Nordlys 18/7-1938)
 • Rykter om "Latham"-funn i 1933 (Nordlys 17/8-1933)
 • På besøk hos polarkokken Adolf Lindstrøm (Fremskridt 15/8-1930)
 • Polfararen Olav Bjaaland (Arnfinn Storkaas)
 • Et intervju med Adolf Henrik Lindstrøm 1908 (Nordkap 17/10-1908)
 • Løytnant Kristian Prestrud forteller (Varden 31/10- 1912)
 • Styrmand Karl Hansen om "Maud"-ferden og dens farer (Bergens Tidende 27/5-1926)
 • Rene Guilbaud - Frankrikets beste flyver (Paul la Cour)
 • Hvordan Roald Amundsen ble flyver (Adresseavisa 5/9-1928)
 • Roald Amundsen var først over Nordpolen! Et intervju med Bernt Balchen (Erik Bergaust)
 • Did the "Josephine Ford Reach the North Pole? (Gösta H. Liljequist)
 • Er "Latham" funnet? (Trygve Gran)
 • Anders Olsens - polarskuta "Fram"s byggmester (Tiden Tegn 20/5-1936)
 • Roald Amundsens første kjærlighet (Aftenposten 1930)
 • En dag med Roald Amundsen (Ludvig Saxe)
 • En samtale med "Fram"s kaptein Torvald Nilsen (Aftenposten 22/4-1913)
 • Da "Fram" kom til Hobart 7. mars 1912 (Tidens Tegn 12/3-1912)
 • Fram i Hobart mars 1912. Utklipp fra lokalavisa The Mercury
 • Roald Amundsens første egenhendige rapport over Sydpoles oppdagelse (Daily Chronicle/Politiken 10/3-1912)
 • Roald Amundsen foredrag i det Geografiske Selskab i København 4. oktober 1912 (Politiken 5/10-1912)
 • Roald Amundsens foredrag forbudt i Sønderjylland (Politiken 5/11-1913)
 • Et intervju med Roald Amundsen i København (Politiken 13/11-1913)
 • Roald Amundsens hjemkomst til Kristiania (Aftenposten 31/7-1912)
 • De brutte løftene til "Fram"-mennene (Morgenbladet 28/8-1913)
 • Da Roald Amundsen studerte fransk (Rolf Jahren)
 • Roald Amundsen (Hjalmar Riiser-Larsen)
 • Et intervju med Roald Amundsen (Bergens Tidende 12/7-1926)
 • Amundsens telt ved Sydpolen (Morgenbladet 10/11-1913)
 • Forbrødrende minnestein på Sydpolen (Lars Brandulv)
 • Fire kvinner fikk hvert sitt Sydpol-fjell oppkalt etter seg
 • "Fram"-mændene hylles på St. Hanshaugen (Aftenposten 4/7-1912)
 • Pioneren Birger Lund Gottwaldt 85 år (Leif Bolin)
 • Byrds nordpolsflygning - bragd eller bløff? (Vi menn nr. 22 1969)
 • Ishavsskippere

  Ishavsskippere
  En biografi over gamle nordnorske ishavsskippere

  Tilbake til hovedsida


  Adresse: Århusveien 231, 3721 Skien
  Hjemmeside: http://polarlitteratur.com - E-post: hana3@online.no
  Copyright 20©00 Sende epost til Vågemot miniforlagVågemot miniforlag